Välkommen till Sälens Lastmaskiner AB

 

 

Företaget utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad Väl utförda arbeten genom åren har gett oss många nöjda kunder

 

Sälens Lastmaskiner AB är ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 1999. Vi har idag 8 anställda som professionellt utför arbetet. Vårt primära verksamhetsområde är Sälen men även hela Malung-Sälens kommun. Vi tillhandahåller samtliga material till alla våra arbeten. Företaget satsar på att hålla en bra utbildningsnivå, vi har utbildat oss i bland annat:

 

 

Arbete på väg
Farligt gods
Räddning på väg
Diplomutbildning - anläggande av små avlopp

Bild föreställande: arrow ic Husgrunder
Bild föreställande: arrow ic Grundisolering
Bild föreställande: arrow ic VA-arbeten
Bild föreställande: arrow ic Trekammarbrunn
Bild föreställande: arrow ic Dränering
Bild föreställande: arrow ic Planering
Bild föreställande: arrow ic Plattläggning
Bild föreställande: arrow ic Snöröjning
Bild föreställande: arrow ic Vägbygge
Bild föreställande: arrow ic Dikesrensning
Bild föreställande: arrow ic Vägrenhållning
Bild föreställande: arrow ic Kabelarbeten
Bild föreställande: arrow ic Trädgårdsarbete
Bild föreställande: arrow ic Buskröjning
Bild föreställande: arrow ic Lastning och lossning
Bild föreställande: arrow ic NCC
Bild föreställande: arrow ic PEAB
Bild föreställande: arrow ic Skanska
Bild föreställande: arrow ic Malung-Sälens Kommun
Bild föreställande: arrow ic Bostadsföretag
Bild föreställande: arrow ic Privatpersoner

 

Bild föreställande: start pic right